Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Gan Geinor Styles
Mewn partneriaeth ag Amgueddfa Abertawe, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a Technocamps

Pam mae yna gymaint o wahanol rywogaethau?

Mae Theatr na nÓg, sydd wedi ennill llu o wahanol wobrau yn eich gwahodd i ddod ar antur ag un o’r gwyddonwyr gorau a fu erioed wrth iddo geisio ateb y cwestiwn mawr pwysig hwn.

Ag yntau wedi ei eni yng Nghymru, daeth Alfred Russel Wallace ar draws theori esblygiad yn ystod yr un amser â Charles Darwin a hynny wedi iddo ganfod chwilen anghyffredin yng Nghwm Nedd. Dewch ar fordaith anhygoel o Gymru i Frasil ac Archipelago Malay gan archwilio’r jyngl ac ynysoedd anghysbell wrth i ni ddilyn yn ôl troed Wallace a gweld sut ddaeth ei theori i fod.

Mae’r ddrama’n cynnwys adrodd stori hudolus, elfen ryngweithiol lle y gall y gynulleidfa fynd ar eu taith eu hunain a chyfle i:

* Ddysgu sut beth oedd bywyd ar gyfer anturiaethwyr Oes Fictoria
* Dadorchuddio cyfrinachau’r byd naturiol sydd o’ch amgylch
* Canfod sut allwch gefnogi natur drwy warchod yr amgylchedd, cynaliadwyaeth a chadwraeth

Perffaith ar gyfer Blynyddoedd 3 a 4

Mae’r cynhyrchiad hwn yn nodi 30 mlynedd o brosiect theatr ysgolion Theatr na nÓg a hynny yn Theatr Dylan Thomas. Ymunwch â ni er mwyn dathlu tri degawd o adrodd straeon a gweithdai sydd wedi bod yn agoriad llygad gan ein partneriaid yn yr amgueddfa. Cynlluniwyd y cyfan er mwyn ysbrydoli plant i weld y byd sydd o’u hamgylch mewn goleuni gwahanol.

.: 

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog