Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Adnoddau am ddim

Adnoddau am ddim

Byddwn yn lansio ap newydd sbon a grëwyd gan athrawon a disgyblion sy'n llawn adnoddau a chynlluniau gwersi i'ch helpu i adeiladu rhaglen waith ar gyfer eich tymor yr hydref ac annog Dysgu Annibynnol yn y dosbarth.

Bydd modd defnyddio'r ap yn rhad ac am ddim a gellir ei lawrlwytho ar eich ffôn neu dabled, trwy borwr rhyngrwyd neu drwy gysylltu â'ch bwrdd rhyngweithiol fel y gall pawb ddysgu mwy am Wallace a'i anturiaethau yn ogystal â'r themâu yn y sioe.

Bydd yr ap ar gael o fis Gorffennaf a bydd manylion am sut i gael gafael arno yn cael eu hanfon ar ôl i ni derbyn eich contract archebu wedi'i lofnodi.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.