Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Blaewelediad i athrawon

Blaewelediad i athrawon

Dydd Mercher 4 Medi 4pm i 6.30pm yn Saesneg
Dydd Llun 14 Hydref 4pm i 6.30pm yn Gymraeg

yn Theatr Dylan Thomas, Abertawe

Eich cyfle i:

    - Rhagweld y perfformiad ymlaen llaw i baratoi ar gyfer dod â'ch grŵp
    - Cael mynediad i'n hadnoddau ar-lein am ddim
    - Rhagweld gweithgareddau'r amgueddfeudd
    - Cyfle i roi adborth i ni

Er mwyn i'ch disgyblion gael y gorau allan o'r dydd, rydym yn argymell yn gryf bod o leiaf un athro o'ch ysgol yn mynychu.

Mae hwn yn ddigwyddiad rhad ac am ddim felly dim ond hyn a hyn o lefydd sydd. Archebwch docyn ymlaen llaw drwy ein tudalen eventbrite yma .

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.