Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Cais Archebu - Heliwr Pili Pala

Gan fod Theatr na nÓg yn gwmni dwyieithog, rydym yn creu sioeau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Dewiswch yn mha iaith yr hoffech chi archebu eich sioe.
Ydych chi'n hapus i ni ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost hwn i roi gwybod i chi am berfformiadau ysgol yn eich ardal yn y dyfodol? Am fanylion ar sut rydym yn defnyddio ac yn diogelu eich data personol, darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma. (dolen i: http://www.theatr-nanog.co.uk/contact-0)
Pa flwyddyn/fynyddoedd ysgol ydych chi'n bwriadu dod i weld y cynhyrchiad?
Ydych chi yn bwriadu neud cais am grant Ewch i Weld o Gyngor Celfyddydau Cymru?
I baratoi ar gyfer eich ymweliad, rydym yn cynnig y cyfle i athrawon ragweld y perfformiad ymlaen llaw, derbyn mynediad i'n hadnoddau ar-lein, rhagweld gweithgareddau'r amgueddfeudd ar cyfle i roi adborth i ni. Fel bod eich disgyblion yn cael diwrnod gwerthchweil, rydym yn argymell yn fawr fod o leiaf un athro o’ch ysgol yn mynychu. Ar ôl cyflawni eich ffurflen, byddwn yn danfon dolen i eventbright lle gallwch chi archebu eich lle. Mae hwn yn ddigwyddiad rhad ac am ddim gyda nifer o lefydd cyfyngedig, felly archebwch docyn o flaen llaw.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.