Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Cast a Criw

Cast a Criw

Cyhoeddir y Cast llawn cyn hir

Cast

Alfred Russel Wallace

James Ifan

James graduated from Guildford School of Acting with a BA in Acting. His theatre credits include Calon Lân (Swansea Grand Theatre) Wilfred Owen in On Scarborough Front (Lighthouse Theatre), as the Mad Hatter (Sherman Theatre), Simon Steadfast in Sleeping Beauty (Theatr Clwyd) and in Hefin in A Good Clean Heart (Neaontopia/Wales Millennium Centre). He has held the role of Musical Director/Company Member in Theatr Clwyd at Elfed (Theatr Clwyd). James’ television credits have included singing with Only Boys Aloud and appearing in the Britain’s Got Talent Final 2012.

Thomas Wallace / John Wallace / Ferryman / William Wallace / Mr Worthington / Lewis Dillwyn / Edward / Captain / Charles / Freddie

Richard Nichols

Richard is from Porthcawl and trained at the Royal Welsh College of Music & Drama. His theatre credits span The Butterfly Hunter/Heliwr Y Pili Pala to A Child’s Christmas in Wales (Theatr na nOg). He appeared in numerous Shakespeare plays for Mappa Mundi for whom he also directed. Richard has appeared in family favourites like Danny The Champion of the World (Birmingham Stage) and Dr Who, as well as classics like One Flew Over The Cuckoo’s Nest. Richard also performs in Welsh, on Pobol Y Cwm, Iechyd Da and Heliwr (S4C) alongside multiple appearances on radio.

Mary Wallace / Teacher / Henry Walter Bates / Lady Bird Woman / Grug

Kate Elis

Ers graddio o ArtsEd gyda MA mewn actio mae Kate Elis wedi gweithio gydag amryw o gwmnïau theatr gan gynnwys Taking Flight, Butterfly Theatre a Dirty Protest. Uchafbwynt oedd gweithio gyda Chwmni Theatr Motherlode yn perfformio ‘The Good Earth’ yng Nghymru ac Efrog Newydd. Mae Kate yn mwynhau gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg ac wedi chwarae amrywiaeth o gymeriadau yn y rhaglen gomedi 'Cacamwnci’ ar S4C. Mae Kate hefyd yn mwynhau gwaith lleisio i deledu a radio gan leisio hysbysebion, cartwns a dramau i’r BBC, S4C a Global Radio.

Tîm Cynhyrchu

Cynllunydd

Frances Norburn

Frances Norburn studied Design for Performance at the Royal Welsh College of Music & Drama. In 2017 she was shortlisted for The Linbury Prize for Stage Design and became a RSC Trainee Designer Finalist in 2018. Frances’ background in fine art is a huge influence on the physical manifestations of her theatre design, which carefully balance form, composition and colour and are underpinned by a strong and coherent concept. She has worked with Sherman Theatre, DorchesterARTS, Boomtown Festival, Torch Theatre and Wild Creations among others.

Dylunydd a Gwneuthurwr Pypedau

Ruby Gibbens

A graduate of the Royal Welsh College of Music and Drama, Ruby Gibbens works with costume, woodwork, mould making and mechanisms to create fantastical puppetry, often inspired by folklore.
She has worked on numerous projects across Wales and beyond, including commissions for Teatro do Montemuro, Theatre By The Lake, The Fetch Theatre and many more.

Awdur a Cyfarwyddydd

Geinor Styles

Wedi'i eni ym Merthyr Tudful, aeth Geinor i Goleg Brehinol Cerdd a Drama Cymru a dechreuodd ei gyrfa yn dysgu drama yng Nghaliffornia.
Daeth Geinor yn Gyfarwyddwr Artistig Theatr na nÓg ym 1998 ac ers hynny mae wedi cyfarwyddo dros 30 o gynyrchiadau i'r cwmni. Mae ei hysgrifennu a'i chyfarwyddyd yn adlewyrchu cynhesrwydd cymeriad a chariad at adrodd straeon, yn enwedig straeon sydd wedi'u gwreiddio yng Nghymru. Mae ei gwaith i Theatr na nÓg wedi casglu nifer o wobrau dros y blynyddoedd ac wedi cael ei berfformio led led y byd - O Frasil i Hong Kong.

Rheolwr Cynhyrchu

Geraint Chinnock

Astudiodd Geraint yn yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth. Gyda dros 15 mlynedd o brofiad, mae Geraint wedi gweithio i lawer o gwmnïau theatr (Cwmni Rhosys Cochion, Arad Goch, Wales Theatr Company, Downtown Productions, National Theatre Wales a'r Eisteddfod Genedlaethol) ac wedi teithio ledled Cymru a gweddill y DU. Daeth Geraint yn Rheolwr Cynhyrchu llawn amser Theatr na nÓg yn 2012 ac mae wedi rheoli popeth y mae'r cwmni wedi'i gynhyrchu ers hynny, gan gynnwys taith Rhif 1 y DU o TOM: A Story of Tom Jones, ac yn ddiweddar teithiau o Eye of the Storm a Nye & Jennie.

Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Daniel Lloyd

Daniel Owain Lloyd is a bilingual Welsh director, actor and singer-songwriter. He is the frontman for the Welsh language band Daniel Lloyd a Mr Pinc, as well as a solo artist and established actor.
Directing credits: The White Feather (Theatr na nÓg). Actor credits: TOM: A Story of Tom Jones, Eye of the Storm,The Princess and The Hunter (Theatr na nÓg), Rock n’ Roll Panto at Clwyd Theatr Cymru, Mods and Rox (New Wolsey Theatre) Spring Awakening (Theatr Genedlaethol Cymru) and numerous TV credits including Dau Dŷ a Ni, Mici in Tipyn o Stad, Dafydd Meirion in A470 (ITV).

Cyfansoddwr a Cyfarwyddwr Cerddorol

Barnaby Southgate

Mae Barnaby yn gerddor proffesiynol a chanddo dros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant cerddoriaeth, ffilm a theatr. Mae ei waith yn amrywio o Berfformio, Trefnu, Arwain, Cyfarwyddo Cerddoriaeth i Ddysgu, Cynhyrchu a Chyfansoddi. Astudiodd Barnaby y piano clasurol o oed cynnar cyn hyfforddi fel actor yn Ysgol Ddrama Rhydychen cyn astudio Actio Cerddorol yng Ngholeg Rose Bruford.
Credydau: recordio ar dâp sain ffilm Nina Gantz, Edmond a enillodd wobr BAFTA, trefnu a recordio cerddoriaeth yr enillydd Grammy, Amy Wadge ar gyfer Eye of The Storm, The Commitments gan Jamie Lloyd lle y chwaraeodd ran James Clifford.

Cynllunydd Goleuo

Hristo Takov

Mae Hristo yn gynllunydd goleuo proffesiynol wedi ei leoli yng Nghaerdydd (Teyrnas Unedig).
Gan gyfuno profiadau cyn ac wedi ei astudiaethau yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd - Cwrs MA Cynllunio Theatr (Llwybr: Cynllunio Goleuo) 2014/2015, mae gan Hristo brofiad fel Cynllunydd Goleuo mewn amryw o feysydd celfyddydau perfformio fel Opera, Theatr, Theatr Heb -eiriau, Pypedwaith, Dawns, Dawns Gyfoes, Theatr Bromenâd, Safle penodol, Digwyddiadau Tu fewn ac Awyr Agored.

Cynllunydd Sain

Ian Barnard

Ian Barnard is a Cardiff based Sound Designer. After nearly a decade of experience working in Sound Engineering for Stage Sound Services, he turned his focus to Sound Design and teaching. Since July 2016 he has been a regular guest lecturer at the Royal Welsh College of Music and Drama and worked on productions for Sherman Theatre, Bill Kenwright, Theatr Genedlaethol Cymru, RGM Productions and Theatr na nÓg.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.