Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Faint mae'n ei gostio?

Faint mae'n ei gostio?

Rydym yn derbyn nawdd oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru a nifer o Ymddiriedolaethau a Sefydliadau i gymorthdalu eich ymweliad.

Byddwn yn defnyddio’r nawdd yma i gymorthdalu y gost i chi, gan ei leihau i
£7.50+TAW y disgybl / oedolyn
Un tocyn oedolyn rhad ac am ddim gyda phob 10 disgybl.

Fel rhan o’r nawdd yma mae angen i ni adrodd yn ôl i’n noddwyr gydag adborth gan y rheiny wnaeth gymryd rhan yn y prosiect yma.

I dderbyn y gostyniad yma, gofynir i chi gyflawni y canlynol
1. Arwyddo a dychwelyd eich archeb o gadarnhad o fewn 7 diwrnod
2. Cwblhau a dychwelyd eich ffurflen adborth o fewn 10 diwrnod yn dilyn eich ymweliad.
3. Talu eich anfoneb o fewn 60 diwrnod o'ch ymweliad

Byddwch yn derbyn llythyrau atgoffa felly peidiwch â phoeni os byddwch yn anghofio.
Bydd unrhyw ysgol nad yw’n adlynu wrth yr amodau yma yn talu’r ffi lawn o £12.50+TAW y person

Fe allech gael cost y daith am ddim drwy geisio am grant oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru

Gall ysgolion geisio am gymorth hyd at £1,000 i gynorthwyo hyd at 90% o gostau’r profiad, mae hyn yn cynnwys costau eich tocyn a chludiant.

I ddarganfod mwy o wybodaeth ac i wneud cais ewch i:https://arts.wales/cy/ariannu/gwneud-cais/creative-learning/ewch-i-weld

Cyllid 'Ewch i Weld'

Nid oes dyddiad cau felly gallwch neud cais ar unrhyw adeg a byddwch yn derbyn penderfyniad o fewn tair wythnos.

Pan fyddwch yn neud cais i archebu Heliwr Pili Pala, rhowch wybod i ni os mae eich archeb yn ddibynnol ar y nawdd yma os gwelwch yn dda. Byddwn yn cadw eich llefydd hyd at 6 wythnos felly gwewch eich cais mewn da bryd.

Cysylltwch â Theatr na nÓg ar 01639 641771 os oes angen cymorth arnoch i lenwi’r cais.
Er gwybodaeth - nid Theatr na nÓg sydd yn gweinyddu'r nawdd 'ewch i Weld'.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.