Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Pecynnau i ysgolion

Pecynnau i ysgolion

Ymunwch â ni am ddiwrnod cyfan o ddarganfyddiad sy'n gysylltiedig â'r Meysydd Dysgu a Phrofiad .

Dyddiadau'r Perfformiadau

Perfformiadau yn Saesneg: 5 Medi - 4 Hydref
Perfformiadau yn Gymraeg: 15 - 25 Hydref

Perfformiadau am 10am ac 1pm o ddydd Llun i ddydd Gwener

Pecynnau

Ar gael Dydd Mawrth - Dydd Gwener. Diwrnod cyfan o weithgareddau.

  Perfformiad y ddrama Heliwr Pili Pala yn Theatr Dylan Thomas
  - Sesiwn Holi ac Ateb gyda'r Cast
  - * Gweithdy am ddim yn Amgueddfa Abertawe
  - * Gweithdy am ddim yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
  - Adnoddau ar-lein am ddim sy'n gysylltiedig â themâu'r sioe

Yn ogystal â hyn, bydd pob archeb ysgol gynradd cyn dydd Gwener 24 Mai yn cael y cyfle i ennill un o 20 gweithdy am ddim gan Technocamps yn eich ysgol.

* Mae gweithdai am ddim i bob aelod 4SITE - ffoniwch Amgueddfa Abertawe ar 01792 653763 i ymuno.

Bydd y diwrnod yn cychwyn yn brydlon am 9.45am ac yn gorffen am 2.30pm (mae gennym ddiwrnod llawn dop, felly ni allwn ddechrau'n hwyr!)

Ar gael ar ddydd Llun. Dewch i'r sioe a'r sesiwn holi ac ateb am 10am neu 1pm neu gwnewch ddiwrnod cyfan ohono.

  - Perfformiad y ddrama Heliwr Pili Pala yn Theatr Dylan Thomas (1 awr)
  - Sesiwn Holi ac Ateb gyda'r Cast (20 munud)
  - Amser i edrych o gwmpas Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. (dewisol)
  - Adnoddau ar-lein am ddim sy'n gysylltiedig â themâu'r sioe.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.