Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Perfformiad Cyhoeddus

Perfformiad Cyhoeddus

Heliwr Pili Pala
Gan Geinor Styles

12:00 | Dydd Sadwrn 26 Hydref 2019 | Am ddim
Theatr Dylan Thomas, Abertawe

Pam fod yna gymaint o wahanol rywogaethau? I ba pwrpas?

Fel rhan o Ŵyl Wyddoniaeth Abertawe, mae Theatr na nÓg, cwmni theatre broffessiynnol yn eich gwahodd i ddod ar antur gydag un o’r gwyddonwyr gorau a fu erioed wrth iddo geisio ateb y cwestiwn mawr pwysig hwn.

Ag yntau wedi ei eni yng Nghymru, daeth Alfred Russel Wallace ar draws theori esblygiad yn ystod yr un cyfnod â Charles Darwin a hynny wedi iddo ganfod chwilen anghyfreddin yng Nghwm Need. Dewch ar fordaith anhygoel o Gymru i Frasil ac Archipelago Malay gan archwilio’r jyngl ac ynysoedd anghysbell wrth i ni ddilyn yn ôl troed Wallace a gweld sut ddaeth ei theory i fod.

Perffaith ar gyfer plant 7 oed ac yn hŷn

Bydd y perfformiad hon yn cael ei chynnal trwy gyfrwng y Gymraeg.
I archebu clicwch yma.

I archebu lle ar y perfformiad Saesneg (a gynhelir yn hwyrach yn y dydd)
clicwch yma.

Rydym hefyd yn cynnig y cyfle cyffrous i ehangu ar brofiad o gynhyrchiad theatr na nÓg drwy gynnig gweithgareddau ymarferol sy'n gysylltiedig â phynciau a themâu'r cynhyrchiad gan Technocamps yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Cliciwch ar y dolenni isod i archebu lle.

Gweithdy cyfrwng Cymraeg
Gweithdy Cyfrwng Saesneg

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.