Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Jak Poore

Cyfansoddwr

Mae Jak Poore yn gerddor llaw rhydd sydd wedi bod yn gyfansoddi cerddoriaeth i'r byd theatrig am dros 15 mlynedd. Mae Jak yn aml-offerynnwr gyda repertoire eang o arddulliau cerddorol. Er ei leoli ym Manceinion, ganwyd Jak yng Nghymru ac astudiodd offerynnau taro yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru cyn astudio Cyfansoddiad a Pherfformiad yr 20fed Ganrif ym Mhrifysgol Salford. Mae e wedi gweithio gyda sawl cwmni theatr, gan gynnwys Theatr y Sherman, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Co Dance Cascade, Theatr Iolo, Birmingham Stage Company, Theatr Clwyd, Canolfan Mileniwm Cymru, Opera Cenedlaethol Cymru a Theatr na nÓg. Cafodd ei gerddoriaeth ei glywed yn Efrog Newydd ar ddechrau 2011, yn cynhyrchiad Birmingham Stage Company 'Skellig' gan David Almond yn y New Victory Theatre ar Broadway ac yn 2017 bydd ei gerddoriaeth ar gyfer cynhyrchad David Walliams 'Gangsta Granny' yn trosglwyddo i'r West End ( Theatr Garrick) ar ôl ei thaith yn y DU.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.