Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Jamie Rees

Dechreuodd Jamie ei yrfa mewn marchnata'r celfyddydau yn Theatr Newydd, Caerdydd yn 2002 ac ers hynny mae wedi gweithio i lawer o brif leoliadau celfyddydol Caerdydd, gan gynnwys Theatr Sherman, Canolfan Mileniwm Cymru, Pennod a Neuadd Dewi Sant. Y tu allan i Gymru mae Jamie wedi gweithio i Birmingham Hippodrom fel Rheolwr Marchnata a thu allan i'r celfyddydau fel ymgynghorydd marchnata ar gyfer y cwmni marchnata ar-lein UrbanTraffic a Cardiff Pride.

Mae Jamie hefyd wedi gweithio fel newyddiadurwr celfyddydol ei hun. O fis Tachwedd 2009 i Orffennaf 2012, cafodd ei golofn ei hun yng Nghaerdydd Magazine Life ac mae wedi ysgrifennu ar gyfer y Western Mail, South Wales Echo a Buzz Magazine. Mae ei ymddangosiadau cyhoeddus yn cynnwys Cynhadledd Genedlaethol Cymru ar Homoffobia a Chyngerdd Coffa Holocaust y DU yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn 2006.

Yn fwy diweddar, roedd Jamie yn Uwch Reolwr Marchnata i Theatr y Torch yn Aberdaugleddau lle naethom hefyd yn ei weld yn perfformio sioe un dyn i'r cwmni am fywyd un o serenau y ffilmiau 'Carry On', Charles Hawtrey. Fe wnaeth y sioe berfformio yng Ngŵyl Fringe Caeredin yn 2015 a 2016 i gynulleidfaoedd llawn, gan dderbyn Gwobrau Laurel am ddwy flynedd yn olynol. Ar ôl pedair blynedd yn Theatr y Torch, daeth Jamie yn Gyfarwyddwr Marchnata a Datblygu Cynulleidfa ar gyfer Canolfan Gelfyddydau Chapter, lle mai ei gylch gorchwyl oedd cyflwyno cynulleidfaoedd newydd i'r celfyddydau cyfoes.

Ar hyn o bryd mae Jamie yn rhedeg ei asiantaeth farchnata a chysylltiadau cyhoeddus ei hun, JRC, ac mae'n falch o fod yn aelod o'r Bwrdd yn Theatr na nÓg.

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal