Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Julia Groom

Mae Julia wedi gweithio i Grŵp Tai Coastal ers 13 blynedd, sefydliad sy'n cefnogi adfywio ffisegol a chymdeithasol sy'n adeiladu cartrefi i'w gwerthu a'u rhentu. Wedi cychwyn yn Coastal fel Cynorthwyydd Gwasanaethau Tai mae ei gyrfa wedi datblygu'n eang, a'i rôl bresennol yw rhoi cymorth busnes. Dechreuodd ddiddordeb Julia mewn theatr yn ifanc iawn gydag ymweliadau pantomeim blynyddol â Theatr y Grand Abertawe a arweiniodd at hoffter o theatr ac ymweliadau cyson â theatr gerddorol ledled y DU. Mae Julia wrth ei bodd yn teithio ac yn mwynhau archwilio gwledydd, trefi a dinasoedd newydd. Mae'n aelod gweithgar o'r gymuned ac yn sefyll fel aelod o Fwrdd Tai Dewi a Theatr na nÓg.

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal