Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Kate Williams

Rheolwr Cyffredinol

Ganwyd Kate yn Coventry lle hyfforddwyd fel cerddor i ganu'r clarinet, sacsoffon a piano.
Graddiodd o Goleg Prifysgol Bath Spa yn 1999 gyda gradd mewn Cerddoriaeth: Sain a Delwedd.

Cyn ymuno â Theatr na nÓg yn Rhagfyr 2016, bu'n gweithio i'r Corn Exchange Newbury yn Berkshire am saith mlynedd, pedair blynedd fel Rheolwr y Theatr, ac yna am dair blynedd fel Rheolwr Masnachol a Gwerthiant.

Cyn symud i Berkshire, roedd Kate yn gyfrifol am redeg Cynllun Teithio Gwledig Northamptonshire ac hefyd fel rhaglennydd i nifer o theatrau a lleoliadau.

Mae Kate yn bobydd brwd ac mae'n mwynhau gwneud cacennau a rhoi cynnig ar ryseitiau newydd.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.