Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Nancy Sheterline

Rheolwr Marchnata a Cyfarthrebu

Yn wreiddiol o Abertawe, astudiodd Nancy Hanes Celf a Hanes y Canoloesol ym Mhrifysgol Sant Andrews yn yr Alban cyn iddi symud i fyw yn y Ddyfnaint.

Cyn ymuno â Theatr na nÓg ym mis Ebrill 2018, fe arweiniodd yr adran farchnata yn y lleoliad aml-gelfyddyd - Exeter Phoenix a bu'n gweithio ar brosiectau llawrydd i gwmnïau theatrig a gwyliau ar draws De Orllewin Lloegr a Chymru.

Bellach mae Nancy yn byw yn ôl yn Abertawe gyda'i gŵr a'i mochyn cwta Pam.

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal