Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Holiadur Ac Abertawe'n Fflam

Diolch unwaith eto am gefnogi ein cynhyrchiad diweddara - Ac Abertawe'n Fflam. Rydym ni yn Theatr na nÓg wastad eisiau gwella y gwasanaeth rydym yn cynnig i'n cynulleidfaoedd ac yn awyddus felly i dderbyn eich adborth. I help ni gyflawni hyn, a fyddech mor garedig a cyflawni yr holiadur isod.

Diolch

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog