Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Sylwadau

Sylwadau

"Perfformiadau credadwy, cyflwynwyd llawer o wybodaeth mewn ffordd syml ond effeithiol. Y cymeriadau yn ennyn cydymdeimlad y plant gan eu helpu I uniaethu a'r cyfnod. Set gwych, props pwrpasol( yn enwedig y gloch!!) Cerddoriaeth yn ychwanegu llawer. Diolch o galon."
Ysgol y Frenni

"Profiad gwych i'r plant i ddysgu am Hanes yr ardal leol mewn fordd rhyngweithiol, diddorol."
Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Nedd

"Fantastic!!! Un o'r cynhyrchiadau gorau I ni weld. Diolch"
Ysgol Gynradd Gymraeg Llantrisant

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog