Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Phylip Harries

Cyfarwyddydd Cysylltiol

Eleni, mae Phyl yn dathlu deng mlynedd fel Cyfarwyddwr Cysylltiol gyda Theatr na nÓg. Yn ystod ei amser gyda ni, mae e wedi gweithio ar aneirif o gynyrchiadau fel 'Salsa,' ' A Child's Christmas in Wales' a 'Cyrano.' Yn ogystal â chyfarwyddo, mae Phyl yn actor ac wedi ymddangos ar lwyfan dros y byd i gyd, o Dredegar i Tel Aviv. Pan nad yw e'n actio, mae e'n rhedeg y Gweleddoedd Cymreig yng nghastell Caerdydd gyda'i wraig Mags y Delyn, ac maent yn croesawi ymwelwyr o bedwar ban byd. Mae e hefyd yn hoff o deithio ac eleni aeth i Colorado i ddysgu Cymraeg i Americanwyr, ac i Seoul yn Ne Corea i gymryd rhan yng nghystadleuaeth Pencapwyr Dawnsio Gwerin y Byd, a daeth ei dim, Danswyr Nantagarw yn y drydydd safle.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog