Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Prosiectau

Rydym bob amser yn hapus i gydweithio a chreu prosiectau unigryw ar eich cyfer
O godi ymwybyddiaeth am beryglon Gwenwyno Carbon Monocsid i ddysgu am sut yw’r ffordd orau o werthu eich hunan mewn cyfweliad
Mae theatr byw yn ffordd effeithiol o gyfarthrebu ac i sicrhau bod eich neges yn cael ei chlywed.
Dyma rhai o’n prosiectau mwyaf diweddar.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog