Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Bach o Awyr iach

Wedi ei ariannu gan Wales and West Utilities ac Arts and Business Cymru, ‘A Breath of Fresh Air’ yw ein prosiect teilwra arbennig mwyaf diweddar. Roedd Wales and West Utilities yn awyddus i amlygu peryglon gwenwyno Carbon Monocsid mewn ffordd newydd ac arloesol. Gweithiom yn glos iawn gyda’n gilydd i gynhyrchu theatr fyw ar gyfer plant ysgol a’u teidiau a neiniau. Yn dystiolaeth i lwyddiant wreiddiol y daith o amgylch yr ysgolion, yw'r posibiliad real o daith hirach fyth i bedair talaith chwilboeth gan Wales and West, yn hwyrach yn y flwyddyn.

‘Cafodd y cynhyrchiad yma ei ‘sgrifennu’n arbennig ar gyfer WWU yn dilyn cryn cydweithio gyda’r sgriptwraig ar effeithiau sy’n bygwth-bywyd gan Garbon Monocsid. Mae defnyddio theatr i addysgu plant a’r gynulleidfa am beryglon gwenwyno gan Garbon Monocsid wedi profi i fod yn effeithiol dros ben ac yn arloesol.’
Wales and West Utilities

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog