Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Dyfal Donc...

Dewch i weld gwaith William Smith drwy lygaid ei brentis Cymreig ifanc, a chlywed am ei fywyd yng nghyfnod cynnar diwydiant yng Nghymru

I gyd fynd gyda arddangosfa William Smith - Cofnodi'r Creigiau, bydd Theatr na nÓg yn gyflwyno ei sioe un dyn sydd wedi seilio ar waith William Smith yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Bydd perfformiadau cyhoeddus yn cael eu cynnal ar y 10fed a 11eg Hydref 2015 am 11.00am , 1.00pm a 3.00pm

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog