Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

the power of words

Fel un o'n prosiectau Llysgennad cyntaf eleni, byddwn yn creu darn i gofio Diwrnod Cofio'r Holocost 2018. Mae'r ddrama wedi'i ysgrifennu gan ddefnyddio storïau o bobl a wnaeth oroesi'r holocost.

Dilynwn stori Esther sydd bellach yn 80 mlwydd oed ac yn byw yng Nghaerdydd. Gan fod ei nai ar fin symud i ochr arall y byd, rydym yn plymio i mewn i ei hatgofion o'r gorffennol a dysgu sut llwyddodd hi i adeiladu ei bywyd newydd ym Mhrydain.

Cefnogwyd y prosiect hwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'r Loteri Genedlaethol.

Power of Words

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog