Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Prepared To Be Hired

Yn dilyn comisiwn yn 2010 gan Gyrfa Cymru, mae prosiect ‘Prepared to be Hired’ hyd yn hyn, wedi perfformio’n llwyddiannus iawn i filoedd o ddisgyblion ysgol sydd yn gadael y byd addysg fel rhan o Sioe Ar Daith Hydref Gyrfoaedd Cymru. Ar hyn o bryd, rydym mewn trafodaethau i ddatblygu'r cynhyrchiad chwim yma fwy fwy, gyda chefnogaeth oddi wrth CBAC a Bagloriaeth Cymru gan obeithio mynd â’r Sioe ar daith helaeth a chenedlaethol yn ystod Hydref 2013 a Gwanwyn 2014.

’‘Dyna’n union be sy’ angen ar fyfyrwyr y chweched dosbarth. Difyr a digri iawn!’‘ Llyr Evans, Athro: Ysgol Gyfun Gartholwg.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog