Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Prosiect 21

Mewn cydweithrediad â Chanolfan Mileniwm Cymru i ddathlu ei phen-blwydd yn ddeng mlwydd oed, fe wnaeth y cwmni cyd-drefnu prosiect 18 mis. Trwy weithio gyda saith ysgol ar draws Cymru gan wneud gweithdai rheolaidd cyn creu Perfformiad Cerddorol yn Hydref 2014 a chafodd ei pherfformio ar lwyfan Theatr Donald Gordon yng Nghanolfan y Mileniwm.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog