Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Symud 'Mlaen

Mae’n fis Gorffennaf 2015 ac mae Babs a Gruff yn aelodau o dîm ‘Her Cylchdaith Cymru’ Rhys Meirion a’r criw. Nid yw’r ddau yn perthyn ond mae digwyddiad ofnadwy wedi eu rhwymo at ei gilydd am byth. Y llynedd, ar ôl damwain car bythefnos cyn eu priodas, bu farw Meg, dyweddi Gruff ac unig ferch Babs. Yn sgîl y ddrama, clywn am y noson erchyll honno a newidodd bopeth i’r ddau, a’r penderfyniad gan Babs, yn erbyn dymuniadau Gruff, i roi organnau Meg. Mewn perfformiad pwerus a theimladwy, gwelwn y ddau yn ceisio deall ei gilydd, a’r hyn y mae Meg wedi ei adael yn waddol.

‘Od ond yw e? Y tricie’ ma bywyd yn ‘whare weithie’

Cerddoriaeth gan Jak Poore

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog