Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Who Dares to Claim the Sky

Mae'r prosiect hon yn archwilio materion iechyd meddwl pobl ifanc

Bydd drama hon, a ysgrifennwyd gan Patrick Jones, yn cael ei gynhyrchu, trefnu a pherfformio gan ein Llysgenhadon ar gyfer disgyblion blwyddyn 9 ac ar gyfer eu rhieni.

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal