Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Would You Jump?

Mae'r haf wedi cyrraedd! Dim ysgol. Dim rheolau. Mae dau ffrind yn pendefynnu herio ei gilydd i gymryd rhan mewn gweithgaredd eithafol. Y gwir yw dyw'r naill na'r llall wir eisiau cymryd y naid, ond does neb eisiau cael eu cyhuddo o fod yn ofnys chwaith. Wrth i'r stori ddatblygu cawn ein cyflwyno i gymeriadau lliwgar sy'n byw, gweithio ac yn ymweld â'r Bae a sut wnaeth un pendefyniad effeithio ar weddill eu bywydau.

Drama 40 munud i ysgogi'r meddwl a fydd yn cadw chi ar ymyl eich sedd.

Comisiynwyd gan Awdurdod Harbwr Caerdydd, Porthladd Aberdaugleddau a Arts & Business Cymru i godi ymwybyddiaeth o beryglon ymddygiad gwrthgymdeithasol a pheryglus megis neidio i'r dŵr a nofio o gwmpas mannau cychod prysur. Yn ogystal ag amlygu'r prif beryglon, bydd y ddrama yn addysgu pobl ifanc mewn cymorth cyntaf sylfaenol.

Dyddiadau Perfformiad - 10-Gorffennaf 14, 2017
yn eich ysgol am 60 o blant i bob perfformiad.
Mae hwn yn berfformiad rhad ac am ddim ar gyfer ysgolion Cynradd ac Uwchradd yn ardal Caerdydd.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu ffoniwch ni ar 01639 641771
neu e-bostiwch drama@theatr-nanog.co.uk.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog