Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Y Dyn na fu Erioed

Stori am ddewrder, arwriaeth ac ysbio yn ystod yr Ail Rhyfel Byd, mae Sioe Cynradd Eisteddfod Caerffili 2015, ‘Y Dyn Na Fu Erioed’ yn olrhain stori bywyd bachgen o Aberbargoed a newidodd cwrs hanes.

Cerddoriaeth gan Dyfan Jones
Geiriau gam Sara Lewis

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog