Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Mae’r gomedi ramantaidd hon yn olrhain perthynas Wayne a Rhian Needy wrth iddynt ymuno â dosbarth dawnsio.

Mae Rhian yn rhoi’r ffidil yn y to ar ôl dim ond un wers – ond mae Wayne yn darganfod talent gudd i ddawnsio Salsa, a hynny dan arweiniad Adela, yr hyfforddwraig Sbaeneg hardd…

Mae’r gomedi sy’n dathlu byd perfformio a rhamant.

"Mwynheais y ddrama hon yn aruthrol. Byddai rhaid i rywun fod â chalon o ddur i beidio â chael ei gyffwrdd gan stori fach mor dyner. Ewch i’w gweld hithau ar bob cyfri. Alla i ddim canu ei chlodydd hi ddigon."
Barn

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog