Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Cast a'r Criw

Cast a'r Criw

Cast

Wayne Needy

Phylip Harries

Rhian Needy

Llinos Daniel

Doreen

Betsan Llwyd

Rhys

Carwyn Glyn

Adela Vegas

Laura Clements

Tîm Cynhyrchu

Cynllunydd Goleuo

Ceri James

Cynllunydd Goleuo

Ceri James

Cynllunydd

Jane Linz Roberts

Cynllunydd Sain

Marcus Christensen

Coreograffydd

Maggie Rawlinson

Cyfansoddwr

Jak Poore

Awdur

Geinor Styles

Cyfarwyddwr

Geinor Styles

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog