Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Consortiwm Cymraeg

Consortiwm Cymraeg

Dyma’r ddrama gyntaf a gynhyrchwyd gan y ‘Consortiwm Cymraeg’ sydd newydd ei ffurfio.

Cychwynnwyd y consortiwm gan Theatr na nÓg ac mae'n gydweithrediad ag Awen Trust, Theatr Soar a Neuadd Les Ystradgynlais.

Nod y bartneriaeth yw darparu cyfleoedd i gynulleidfaoedd fwynhau gwaith Cymraeg hygyrch a difyr.
 
Gyda'n gilydd byddwn yn comisiynu gwaith newydd yn yr iaith Gymraeg sydd wedi'i hanelu at y cymunedau sy'n agos at bob lleoliad. Dramâu sy'n adlewyrchu eu cynulleidfaoedd a'r Gymraeg sy'n cael ei chlywed yn naturiol mewn sefyllfaoedd cymdeithasol. Bob blwyddyn bydd lleoliad partner yn cymryd ei dro i gynnal yr ymarferion ac agor y sioe cyn iddo fynd ymlaen i fynd ar daith o amgylch y lleoliadau partner eraill a'r rhwydwaith teithiol ehangach yng Nghymru.

Cyn i ni ddechrau ar ein comisiynu, rydym yn dechrau gyda drama sydd wedi'i phrofi, Salsa a gafodd ei chynhyrchu a'i theithio yn wreiddiol yn 2011.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog