Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Dyddiadau'r taith

Dyddiadau'r taith

Ar gael ar hyn o bryd i archebu ar gyfer lleoliadau bach a theatrau maint canolig o 1 Mawrth 2021.

Os oes gennych ddiddordeb mewn archebu hwn ar gyfer eich lleoliad, cysylltwch â Kate i dderbyn pecyn gwybodaeth:

Kate Williams, Rheolwr Cyffredinol, Theatr na nÓg 01639 641771

kate@theatr-nanog.co.uk

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog