Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Tom gan theatr na nOg ar Vimeo.

Bydd Theatr na nÓg yn cynhyrchu sioe gerdd am fywyd ifanc Tom Jones cyn iddo ddod yn seren ryngwladol, ac yntau wedi ei fagu yng Nghymoedd De Cymru yn teithio o amgylch tafarndai a chlybiau yn dysgu ei grefft fel un o ddiddanwyr mwyaf enwog y byd.

Wedi ei hysgrifennu gan Mike James a gyda cherddoriaeth Roc a Rôl o’r 1950au, bydd y sioe ysbrydoledig hon am hunan ymddiriedaeth anghredadwy a phenderfynol, yn gwefreiddio cynulleidfaoedd drwy Gymru a thu hwnt.

Llun: Hawlfraint www.kirstenmcternan.co.uk

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog