Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Dewch ar siwrnai yn ôl i’r gorffennol, i neuaddau dawns, clybiau llafur a stiwdios recordio’r ’60au. Dyma fan geni’r chwedl o’r enw Tom Jones: bachgen o’r Cymoedd gyda llais arbennig a freuddwydiodd am gyrraedd y brig, beth bynnag fo’r pris.

Mae’r stori ysbrydoledig yma o hunan-gred a chymeriad penderfynol yn cael ei pherfformio’n fyw ar lwyfan gan gast gwych o actorion a cherddorion, i ddathlu dyn cyffredin â thalent nodweddiadol ddaeth yn arweinydd ar lwyfan y byd.

Gyda chaneuon o’r cyfnod fel Ghost Riders in the Sky, Spanish Harlem a Lucille, byddwn yn dilyn Tom wrth iddo ddringo’r uchelfannau, gan orffen â rhai o’r caneuon a’i wnaeth yn un o sêr mwyaf eiconig a charismatig y cyfnod: It’s Not Unusual, Delilah, Green, Green Grass of Home, What’s New Pussycat? a mwy.

Canllaw Oed: 12+ (Dim plant o dan 2 oed)
Yn cynnwys iaith gref.
Cynhyrchiad drwy gyfrwng y Saesneg

Am fwy o wybodaeth dilynnwch y linc isod
http://tomthemusical.com/cy/

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog