Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Cast a'r Criw

Cast a'r Criw

Cast

Chris Slade

Kieran Bailey

Micky Gee

Daniel Lloyd

Tom Jones

Tim Bonser

Jo Mills

Deborah Thomas

Freda Woodward

Nicola Bryan

Vi Trenchard

Mali Tudno Jones

Gordon Mills

Richard Corgan

Vernon Hopkins

John McLarnon

Tom Jones

Kit Orton

Linda Woodward

Elin Phillips

Jack Lister

Phylip Harries

Dave Cooper

Tom Connor

Tîm Cynhyrchu

Penaeth yr Adran Gwisgoedd

Helen Ognjenovic - Morgan

Cynorthwydd Gwisgoedd

Danial Thatcher

Rheolwr y Cynhyrchiad

Geraint Chinnock

Rheolwr

Jennie Green

Rhaglenwr Goleuadau

John Tapster

Goruchwyliwr Gwisgoedd

Carrie Wallbank

Rheolwr Llwyfan y Cwmni

Matthew Hales

Cynllunydd Set

Sean Crowley

Is Rheolwr Llwyfan

Natalie Fox

Cynllunydd Goleuo

Jason Taylor

Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol

Andrew Lewis

Cynllunydd Sain

Mike Beer

Prif Drydanwr

Mark Johnson

Cyfarwyddwr Cerddorol

Greg Palmer

Is Drydanwr ac AV

Joe Dickens

Cynllunydd Gwisgoedd

Sia Jenkins

Sain Rhif 1

James Marsh

Cyfarwyddwr Symud

Maggie Rawlinson

Sain Rhif 2

Dan McIntosh

Saer y Cynhyrchiad

Dyfan Rhys

Awdur

Mike James

Cyfarwyddwr

Geinor Styles

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog