Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Gweithgareddau Dysgu

Rhoi eich enw defnyddiwr Theatr na nÓg
Rhowch gyfrinair i mewn sydd yn mynd gyda'ch enw defnyddiwr.

If you would like to access the 'Learning Activities' area and do not have a username and password. Please contact us on 01639 641 771 for further information.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog