Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Breuddwydia bachgen ifanc am ddianc rhag realaeth undonog bywyd yn Abertawe yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae e’n penderfynu i gofrestru am gyffro’r rhyfel gan adael ei deulu, ei ffrindiau a’i frawd hŷn ar ei ôl.

Mae’r rhyfel yn bell o’r antur y mae’n ei ddisgwyl fodd bynnag, ac ar un noson tyngedfenol yn ystod brwydr dychrynllyd Coedwig Mametz yng Ngorffennaf 1916, rhuthra ei fywyd cyfan o flaen ei lygaid wrth iddo orwedd wedi ei anafu yn y llaid.

Mewn stori a chaiff ei adrodd yn eu ffordd unigryw eu hun, cyfuna Theatr na nÓg erchylldra ryfel gydag eiliadau hudolus dwys gan ddefnyddio geiriau beirdd y Rhyfel Byd cyntaf yn ogystal â cherddoriaeth werin i rannu stori am deulu, am gariad ac am golled.

Os oes diddordeb gennych i'ch ysgol gweld y sioe, cysylltwch a ni os gwelwch yn dda.

*Bydd perfformiad cyhoeddus Saesneg o'r sioe yn cael ei berfformio ar ddydd Sul y 9fed o Dachwedd am 5pm. Am docynnau, cysylltwch a Theatr Dylan Thomas - 01792473238. Mae'r swyddfa docynnau ar agor rhwng 10am a 2pm. Pris tocyn - £5.00.*

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog