Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Theatr na nÓg present two public performances of The White Feather this Remembrance Day at the Dylan Thomas Theatre in Swansea.
Tickets on sale now, click here.

Y Bluen Wen
Gan Keiron Self

Breuddwydia bachgen ifanc am ddianc realiti bywyd diflas yn Abertawe yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’n ymuno â’r fyddin am y cyffro y cred y daw rhyfel, gan adael ei deulu, ei ffrindiau a’i frawd hŷn ar ôl.

Mae rhyfel yn bell o fod yn antur y meddyliodd y byddai, ac ar noson dyngedfennol yng Ngorffennaf 1916, yn ystod brwydr ofnadwy Coedwig Mametz, mae ei fywyd yn gwibio heibio ei lygaid wrth iddo orwedd wedi ei anafu mewn crater bom mwdlyd.

Mae Theatr na nÓg yn cymysgu realaeth llym o ryfel gyda eiliadau hudolus dwys gan ddefnyddio geiriau beirdd y Rhyfel Byd Cyntaf yn ogystal â cherddoriaeth wreiddiol hudol, i rannu stori ddifrodus am deulu, am gariad ac am golled.

Yn dod i Theatr Dylan Thomas yn Abertawe Hydref 2018

Drama a diwrnod cyfan o weithgareddau i goffáu diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf a Chan Mlynedd Pleidlais i Fenywod.

Perfformiadau drwy gyfrwng y Saesneg Medi 18 – Hydref 26, 2018
Perfformiadau drwy gyfrwng y Gymraeg Tachwedd 7-Tachwedd 16, 2018

Perfformiadau am 10am a 1pm Dydd Mawrth i Ddydd Gwener.

Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 a 3

I gael flas o'r hyn y gellir disgwyl, beth am wylio video o'n cynhyrchiad a perfformiwyd yn 2014

y bluen wen epk from theatr na nOg on Vimeo.

.: 

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog