Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Adnoddau ddi-dâl

Adnoddau ddi-dâl

Unwaith y byddwn wedi cadarnhau eich archeb, byddwn yn anfon enw defnyddiwr a chyfrinair at eich athro arweiniol trwy e-bost i gael mynediad I’ch hadnoddau digidol.

Caelwch mynediad I adnoddau

  • Rhowch yr Enw Defnyddiwr a'r Cyfrinair yma
  • Lawrlwythwch y pecyn gweithgaredd
  • Symudwch y ffolder I’r Desktop
  • Y tu mewn i'r ffolder, fe welwch ffolder ar wahân gyda HInstaller ar gyfer Mac OS a Windows ar gyfer y rhaglen Hyperstudio. Dewiswch yr un priodol. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer gosod y rhaglen. Aros i gwblhau.
  • Dewiswch Y Bluen Wen Stack. Bydd hyn yn agor eich Adnoddau

Os oes gennych unrhyw broblemau wrth ddefnyddio adnoddau, mae croeso i chi gysylltu â ni trwy e-bost drama@theatr-nanog.co.uk neu drwy ffonio 01639 641771

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

O ein blog