Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Amserlen y dydd

Amserlen y dydd

Ysgolion Cynradd – Ar gael dydd Mawrth - dydd Gwener
Performiad Bore

 • 09.45 – Cyrraedd Theatr Dylan Thomas
 • 10.00 – Gwylio 'Y Bluen Wen'
 • 11.00 – Cwrdd â'r Cast
 • 11.30 – Cino (dewch â phecyn bwyd gyda chi)
 • 12.15 – Rhannu’n ddau grŵp, y naill i gerdded draw i Amgueddfa Abertawe a’r llall i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Yna cyfnewid. Gall mwyafrif o 45 o blant fynychu pob gweithdy yn yr amgueddfeydd, felly byddwch yn barod i rannu’ch grŵp yn ddau.
 • 14.30 – Bws adref o safle’r tu allan i Amgueddfa Abertawe

Perfformiad Prynhawn

 • 09.45 - CyrraeddAmgueddfa Abertawe.Rhannu’n ddau grŵp, y naill i gerdded draw i Amgueddfa Abertawe a’r llall i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Yna cyfnewid. Gall mwyafrif o 45 o blant fynychu pob gweithdy yn yr amgueddfeydd, felly byddwch yn barod i rannu’ch grŵp yn ddau.
 • 12.15 – Cino (dewch â phecyn bwyd gyda chi)
 • 12.50 – Cerdded i Theatr Dylan Thomas i wylio 'Y Bluen Wen'
 • 14.00 – Cwrdd â'r Cast
 • 14.30 – Bws adref o safle’r tu allan i Amgueddfa Abertawe/li>

YSGOLION UWCHRADD – Ar gael ar ddydd Llun
Dewch i weld y sioe a cymryd rhan mewn sessiwn holi ac ateb am unau 10am neu 1pm neu gwnewch ddiwrnod cyfan ohono:

 • Perfformiad o’r ddrama ‘Y Bluen Wen’ yn Theatr Dylan Thomas (1 awr)
 • Sessiwn holi ac ateb gyda’r Cast (20 munud)
 • Gweithdy ymchwil rhad ac am ddim yng Ngwasanaeth Archifdy Gorllewin Morgannwg – gwele’r wefan am fwy o fanylion.
 • Cyfle i edrych o gwmpas Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.
 • Adnoddau ar-lein ddi-dâl wedi eu cysylltu i themâu y sioe

Bydd y sesiwn yn yr Archifau yn helpu myfyrwyr i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Bydd myfyrwyr yn archwilio'r rôl bwysig a waneth menywod eu chwarae yn y gwrthdaro fel gweithwyr arfau, nyrsys a 'Land Girls'. Rhoddir sylw hefyd i straeon gwrthwynebwyr cydwybodol lleol. Gwrthododd nifer o ddynion ymladd yn y Rhyfel oherwydd eu credoau crefyddol a gwleidyddol. Bydd y sesiwn hefyd yn edrych ar y symudiad y suffragetiaid yn ne Cymru gyda sylw arbennig i suffragists lleol. Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i wneud eu hymchwil eu hunain gan ddefnyddio amrywiaeth o ddogfennau gwreiddiol

Os ydych yn Ysgol Uwchradd ac yn dymuno gweld y cynhyrchiad ond nad ydych chi'n gallu ymweld ar ddydd Llun, ffoniwch Theatr na nÓg ar 01639 641771 i drafod opsiynau

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

O ein blog