Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Beth sydd angen i chi wneud

Beth sydd angen i chi wneud

  • Cliciwch yma i gyflwyno eich cais archebu erbyn dydd Gwener 25 Mai
  • Cliciwch yma i archebu eich tocynnau rhad ac am ddim ar gyfer perfformiad blaewelediad athrawon. Blaewelediad o The White Feather (Saesneg) ar ddydd Llun 17 Medi neu Blaenwelediad o Y Bluen Wen (Cymraeg) ar ddydd Mawrth 6 Tachwedd. 4pm i 6pm yn Theatr Dylan Thomas, Abertawe
  • Arwyddo a dychwelyd eich cytundeb i ni erbyn 30 Mehefin
  • Ewch ati i gael cip olwg ar adnoddau ar-lein i roi syniadau gallwch cynnwys yn eich cynlluniau gwersi ar gyfer yr Hydref
  • Trefnu eich cludiant
  • Ymgyfarwyddo eich hun â’ch rhaglen ar gyfer y diwrnod a threfnu sut caiff eich grŵp ei rannu, os oes angen. (Er bod y theatr yn gallu dal 100 o bobl, mae’r ystafelloedd ar gyfer y gweithdai ond yn gallu cymryd uchafswm o 45 disgybl yr un, felly yn dibynnu ar faint eich grŵp a faint o bobl sydd yn dod ar y diwrnod, efallai bydd angen i ni rannu eich grwpiau i wneud yn siŵr bod pawb yn gallu cael lle. Byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn i chi gyrraedd os ydy hyn yn angenrheidiol)
  • Gwnewch nodyn yn eich dyddiadur i ddychwelyd eich ffurflen adborth wedi ei chwblhau i ni o fewn 10 diwrnod o’ch ymweliad
  • Talu’r anfoneb y byddwn yn anfon i chi, o fewn 60 diwrnod o’ch ymweliad

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

O ein blog