Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Blaenwelwdiad i Athrawon

Blaenwelwdiad i Athrawon

The White Feather (Saesneg)
Dydd Llun 17 Medi 4pm i 6.30pm

Y Bluen Wen (Cymraeg)
Dydd Mawrth 6 Tachwedd 4pm i 6.30pm

Yn Theatr Dylan Thomas, Abertawe

Eich cyfle chi i

  • ragweld y perfformiad er mwyn paratoi eich grŵp ar gyfer eu ymweliad ymlaen llaw
  • derbyn mynediad i’n hadnoddau ar-lein yn ddi-dâl
  • ragweld gweithgareddau’r amgueddfeudd
  • rhoi eich adborth i ni

Fel bod eich disgyblion yn cael diwrnod gwerthchweil, rydym yn argymell yn fawr fod o leiaf un athro o’ch ysgol yn mynychu.

Mae hwn yn ddigwyddiad rhad ac am ddim gyda nifer o lefydd cyfyngedig, felly cliciwch yma i archer eich tocyn ymlaen llaw.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

O ein blog