Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Cais Archebu - 'Y Bluen Wen'

Gan fod Theatr na nÓg yn gwmni dwyieithog, rydym yn creu sioeau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Dewiswch yn mha iaith yr hoffech chi archebu eich sioe.
Peidiwch a gadael gap rhwng y rhifau
Ydy hi'n iawn i ni ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost hwn i gydlynu eich archeb ac i roi wybod i chi am ein perfformiadau ysgölion yn y dyfodol.
Nodir
Os ydych yn Ysgol Uwchradd ac yn dymuno gweld y cynhyrchiad ond nad ydych chi'n gallu ymweld ar ddydd Llun, ffoniwch Theatr na nÓg ar 01639 641771 i drafod opsiynau
1 oedolyn yn rhad ac am ddim gyda phob 10 plentyn. Byddwn yn codi prys tocyn llawn am unrhyw oedolyn ychwanegol
A ydych chi'n bwriadu gwneud cais am arian 'Ewch i Weld' i helpu i dalu am eich taith?
I baratoi ar gyfer eich ymweliad, rydym yn cynnig y cyfle i athrawon ragweld y perfformiad ymlaen llaw, derbyn mynediad i'n hadnoddau ar-lein, rhagweld gweithgareddau'r amgueddfeudd ar cyfle i roi adborth i ni. Fel bod eich disgyblion yn cael diwrnod gwerthchweil, rydym yn argymell yn fawr fod o leiaf un athro o’ch ysgol yn mynychu. Ar ôl cyflawni eich ffurflen, byddwn yn danfon dolen i eventbright lle gallwch chi archebu eich lle. Mae hwn yn ddigwyddiad rhad ac am ddim gyda nifer o lefydd cyfyngedig, felly archebwch docyn o flaen llaw.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

O ein blog