Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Cast a'r Criw

Cast a'r Criw

Cast

Davey (perfformiaddau Gymraeg)

Aled Ap Steffan

Credydau Theatr:
Mind the Gap (Falling Pennies), Urineton, The Good Person of Szechwan, White Pig, Resurrection Blues, A Doll's House, Taming of the Shrew, Punk Rock (Mountview Academy of Theatre Arts)
Credydau Teledu:
In My Skin (BBC 3), 35 Awr/35 Hours (Boom for S4C), Outsiders (BBC), The Halcyon (ITV)
Credydau Ffilmiau:
Crooken House, Alien Culture – Short film (Oh Picture Co)
Radio credits include:
Torchwood: Believe (Big Finish Productions)

Rose

Lara Lewis

Ganwyd a magwyd Lara yn St.Clears, Sir Gaerfyrddin. Aeth ymlaen i hyfforddi yn Ysgol Actio Guildford, lle mae newydd graddio. Roede ei perfformiad proffesiynol cyntaf ychydig fisoedd yn ôl pan berfformiodd 'Daisy Pulls if Off' yn Theatr Charing Cross yn Llundain. Mae Lara yn dwli a cerddoriaeth ac wedi chwarae'r Ffidil a'r Piano ers iddi fod yn ifanc iawn ac wedi dechrau chwarae y Viola a Cello yn ddiweddar.

Davey

Huw Blainey

Credydau Theatr:
Lloyd yn Eye of the Storm (Theatr na nÓg)Boy/Cricket/Uncle Hendreary yn The Borrowers (Sherman Theatre), Sebastian/Trinculo/Musician yn The Tempest (Taking Flight), Cei/Prince Frederick yn The Snow Queen (Theatre by the Lake), Boy yn The Borrowers (New Vic Theatre) Macbyrd (The Rude Mechanical Theatre Company), Lleuad yn Olau (Cwmni Theatr Arad Goch), Tyltyl yn The Blue Bird (Living Pictures)

Credydau Teledu:
Stephen Gibson yn Gwaith/Cartref (Fiction Factory Films) a 'gweitjhiwr awyddus ym mhromo rowndiau cyntaf Cwpan y Byd (S4C).

Credydau fel canwr corawl:
BBC Proms 2012 gyda'r Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Cynerdd Croeso i Gymru 2010 ar gyfer y Ryder Cup yng Nghanolfan y Mileniwm gyda Only Boys Aloud!.

Training: Rose Bruford College

Charlie / Dad / Hettie / General

Kieran Bailey

Mae Kieran wedi bod yn chwarae'r piano a drymiau o oedran cynnar iawn. Dechreuodd ymddiddori mewn canu ac actio yn ei arddegau hwyr cyn mynd ymlaen i astudio drymiau ac offerynnau taro yn DrumTech yn Llundain.

Dros y pum mlynedd diwethaf mae wedi gweithio fel cerddor broffesiynol yn y stiwdio recordio, perfformiad cerddorol byw ac yn theatr.

Mae ei gredydau cerddorol yn cynnwys: recordio EP's 1,2,3 a 4 Charlotte Church, ynghyd â thaith 2012/13 o DU, UDA a Chanada gan gynnwys dyddiadau yng Ngŵyl SXSW yn Texas, Music Week Canada yn Toronto a sesiynau byw ar gyfer Billboard yn New York, Rhydian Roberts (X Factor), Steve Balsamo, Magenta (Albwm Gorau a Band Byw Gorau yng Ngwobrau CRS 2009), Jamie Smith's Mabon (Daith Ewropeaidd 2010), Sion Russell Jones (Taith y DU 2012), P & O Cruise Ship Pit Band Drymiwr llongau Oriana, Oceana ac Artemis (cefnogi artistiaid gan gynnwys Jimmy James, Bobby Crush a Headliners Theatre Company), Christina Booth (recordio albwm a'r lawnsiad yn 2010), Aelod o band pit Avenue Q (perfformiad cyntaf Cymreig 2013), Aelod o band pit RHENT (Premiere Cymru 2010) , Claire Simone (Llosgi Albwm 2008), The Semantics (Albwm 2012) a llawer mwy. Mae Kieran hefyd wedi gweithio'n helaeth fel Pianydd / diddanwr Lleisiol gyfer asiantaethau Don Jones a Border Leisure tra'n parhau i ddod o hyd i amser i chwarae gyda'i fand Face Value ac ysgrifennu ei gerddoriaeth ei hun. Rhyddhaodd ei sengl a'i fideo cherddoriaeth cyntaf "Weekend Rock Star" yn 2012 a ysgrifennwyd am ei brofiadau o weithio fel diddanwr o gwmpas clybiau De Cymru.

/ Credydau Teledu DVD / Radio: Rôl "Dai Sensible" yn pennod beilot o Fontygary (BBC3), Can i Gymru (S4C), Dechrau Canu Dechrau Canmol (S4C), Twrw Yn Y Ty (S4C), DVD Magenta Live in Realworld Studios, Tŵr Dŵr fideo cerddoriaeth ar gyfer Charlotte Church, Straeon Wonderous fideo cerddoriaeth ar gyfer Magenta, Cyflwynydd i Radio Rhondda FM, sesiynau cerddoriaeth fyw i Sioe Roy Noble (BBC Radio Wales), Rhydian (S4C), fideo promo TOM.

Credydau Theatr: Rôl Mr Church yn Eye of the Storm (Theatr na nÓg) Rôl Chris Slade yn TOM A Story of Tom Jones, Rôl Keith yn Jackie the Musical (Gardyne Theatr, Dundee), Rôl Domestos yn Sleeping Beauty Pantomeim (New Wolsey Theatre, Ipswich), Rôl Chris yn Gweithdy TOM (Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd).

Rhys / Sgt Major / Maude / General / German Soldier

Geraint Rhys Edwards

Hyfforddiant: Coleg Theatr a Berfformio Rose Bruford.

Credydau Theatr: Berlin Nights/Cowardly Nights/Myths and Legends (Bridlington Spa Rep);The Emperor’s New Clothes (Sherman Theatre); Robin Hood (Theatre Royal Stratford East) , Joey in Saturday Night Fever (English Theatre Frankfurt/ No.1 National UK Tour); Wishee Washee in Aladdin (Roses Theatre); Aladdin in Aladdin Tour (Chalkfoot Theatre Company); Boyan in Under a Foreign Sky (Unicorn Theatre and UK Tour); A New Brain (Musical/Fresh Cut Productions);

Credydau Ffil a Theledu : Rownd a Rownd, Pobol y Cwm (S4C); Wyt Ti’n Gem?(S4C), Flick (Cyfarwyddwyd gan David Howard); Herio’r Ddraig (Cyfarwyddwyd gan Sue Jeffries/Calon S4C.) Ymgyrch Teledu Rhoddi Organau ar gyfer Llywodraeth Cymru (Orchard Media).

Radio: Ofergoelus

Ennillodd Geraint Gwobr Dorothy L Sayers yn 2012

Tîm Cynhyrchu

Cyfansoddwr a Cyfarwyddwr Cerddorol

Barnaby Southgate

Cynllunydd

Kitty Callister

Cynllunydd Goleuo

Elanor Higgins

Cynllunydd Sain

Ian Barnard

Awdur

Keiron Self

Cyfarwyddwr

Daniel Lloyd

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

O ein blog