Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Cynllun 'Ewch i Weld'

Cynllun 'Ewch i Weld'

Fe allech gael cost y daith am ddim drwy geisio am grant oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru

Ewch i Weld: Gweithgaredd Coffâd y Rhyfel Byd Cyntaf

Gall ysgolion geisio am gymorth hyd at £1,000 i gynorthwyo hyd at 100% o gostau’r profiad, mae hyn yn cynnwys costau eich tocyn a chludiant.

I ddarganfod mwy o wybodaeth ac i wneud cais ewch i: http://www.arts.wales/arts-in-wales/creative-learning/the-all-wales-arts...

Cyllid 'Ewch i Weld'

Nid oes dyddiad cau felly gallwch neud cais ar unrhyw adeg a byddwch yn derbyn penderfyniad o fewn tair wythnos.

Pan fyddwch yn neud cais i archebu y Bluen Wen, rhowch wybod i ni os mae eich archeb yn ddibynnol ar y nawdd yma os gwelwch yn dda.

Cysylltwch â Theatr na nÓg ar 01639 641771 os oes angen cymorth arnoch i lenwi’r cais.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

O ein blog