Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Faint mae'n ei gostio?

Faint mae'n ei gostio?

Rydym yn derbyn nawdd oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru a nifer o Ymddiriedolaethau a Sefydliadau i gymorthdalu eich ymweliad.

Fel rhan o’r nawdd yma mae angen i ni adrodd yn ôl i’n noddwyr gydag adborth gan y rheiny wnaeth gymryd rhan yn y prosiect yma.

Byddwn yn defnyddio’r nawdd yma i gymorthdalu y gost i chi, gan ei leihau i
£7.50+TAW y disgybl / oedolyn
hefyd un tocyn oedolyn rhad ac am ddim gyda phob 10 disgybl.

Y cyfan rydym yn gofyn i chi ei wneud ydy arwyddo a dychwelyd eich archeb o gadarnhad erbyn diwedd tymor yr haf a cwblhau a dychwelyd eich ffurflen adborth o fewn 10 diwrnod yn dilyn eich ymweliad.

Byddwch yn derbyn llythyrau atgoffa felly peidiwch â phoeni os byddwch yn anghofio.

Bydd unrhyw ysgol nad yw’n adlynu wrth yr amodau yma yn talu’r ffi lawn o £12.50+TAW y person.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

O ein blog