Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Pecynnau

Pecynnau

YSGOLION CYNRADD – Ar gael dydd Mawrth – dydd Gwener
A whole day of activities to commemorate the end of World War 1 and the Centenary of the Women’s Vote.

  • Perfformiad y ddrama ‘Y Bluen Wen’ yn Theatr Dylan Thomas
  • • Sessiwn Holi ac Ateb gyda’r Cast
  • • *Gweithdy rhad ac am ddim yn Amgueddfa Abertawe
  • *Gweithdy rhad ac am ddim yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
  • Adnoddau ar-lein ddi-dâl wedi eu cysylltu i themâu y sioe

Hefyd caiff yr holl ysgolion cynradd sydd yn archebu cyn ddydd Gwener 25 Mai cyfle i ennill gweithdy digidol a cynhelir yn eich ysgol gan Technocamps.

*Mae gweithdai’r amgueddfa yn rhad ac am ddim i holl aelodau 4SITE – ffoniwch Amgueddfa Abertawe ar 01792 653763 i ymuno.

Bydd y diwrnod yn dechrau’n brydlon am 9.45am ac yn gorffen am 2.30pm
(mae gennym ddiwrnod llawn dop felly ni allwn ddechrau’n hwyr!)

YSGOLION UWCHRADD – Ar gael ar ddydd Llun
Dewch i weld y sioe a cymryd rhan mewn sessiwn holi ac ateb am unau 10am neu 1pm neu gwnewch ddiwrnod cyfan ohono:

  • Perfformiad o’r ddrama ‘Y Bluen Wen’ yn Theatr Dylan Thomas (1 awr)
  • Sessiwn holi ac ateb gyda’r Cast (20 munud)
  • Gweithdy ymchwil rhad ac am ddim yng Ngwasanaeth Archifdy Gorllewin Morgannwg – gwele’r wefan am fwy o fanylion.
  • Cyfle i edrych o gwmpas Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.
  • Adnoddau ar-lein ddi-dâl wedi eu cysylltu i themâu y sioe

Os ydych yn Ysgol Uwchradd ac yn dymuno gweld y cynhyrchiad ond nad ydych chi'n gallu ymweld ar ddydd Llun, ffoniwch Theatr na nÓg ar 01639 641771 i drafod opsiynau

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

O ein blog