Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Sylwadau

Sylwadau

"Perfformiad gwefreiddiol yn cyfleu holl emosiynnau y cyfnod - y balchder, tristwch, yr angerdd, pob un wedi plethu'n glyfar i greu cynhyrchiad oedd yn portreadu teimladau'r cymeriadau. Diolch yn fawr."
Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdar

"Perfformiad ysgytiol llawn emosiwn ond a chyffyrddiadau hyfryd o hiwmor hefyd. Dysgodd ein disgyblion uwchradd fwy am hanes y cyfnod ac yn ogystal am ofynion Theatr mewn Addysg. Diolch yn fawr - rydyn ni'n mwynhau cynhyrchiadau Theatr na nÓg yn fawr iawn yn flynyddol."
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

"Perfformiad byth gofiadwy. Perfformiad arbennig o dda yn cyfleu erchylldra'r Rhyfel Byd 1af i'r dim. Perfformiad llawn teimlad. Diolch, fe wnaethom ni gyd fwynhau yn enfawr."
Ysgol Cynwyd Sant

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

O ein blog