Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
y bluen wen

y bluen wen

Cast

Charlie / Dad / Branwen / Cadfridog / Milwr Almaeneg

Aled Herbert

Daw Aled o Ystradgynlais yng Nghwm Tawe. Derbyniodd radd mewn 'Theatr' yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Mae e wedi teithio'n helaeth o amgylch y Deyrnas Unedig ac Iwerddon gyda sawl cwmni theatr, gan gynnwys Theatr Genedlaethol Cymru, Sherman Cymru ac mewn amryw o sioeau gyda Theatr nanÓg . Hefyd ‘Big Bad Wolf’, ‘Me a Giant’, ‘Ysbryd y Pwll’ a ‘Y Gelyn Cudd’ gyda'r cwmni yma.
Ymddangosodd yn ddiweddar ar S4C ar ‘Alys’ ac fe wnaeth ennill gwobr gan y ' Royal Television Society' am y ffilm ‘Mourning of the Valley.’
Edrycha ymlaen at deithio eto gyda Theatr na nÓg gyda 'Gwobr y Gwenyn Gweithgar' o amgylch Prydain Fawr ac mae e am ddiolch i bob un ohonoch am ddod i weld y sioe.

Davey

Carwyn Jones

Yn wreiddiol o Lanfairpwll, Ynys Mon, cafodd Carwyn ei hyfforddi yn Ysgol Gerdd a Drama'r Guildhall, Llundain. Mae ei waith theatr yn cynnwys 'Esther', 'Cysgod y Cryman', 'Y Gofalwr' (Theatr Genedlaethol Cymru),'Silence' (RSC Fringe), 'Bitsh!', 'Johnny Delaeny' (Cwmni Fran Wen), 'O Gam i Gam' (Arad Goch), Madog (Cwmni Mega), 'Ma Bili'n Bwrw'r Bronco' (Theatr na nÓg/Canolfan Mileniwm Cymru), 'Halibalw, Hwyliau'n Codi' (Bara Caws) a ‘Anturiaethau Anhygoel Wallace a Bates’ (Theatr na nÓg). Mae ei waith teledu yn cynnwys 'Rownd a Rownd' (Ffilmiau'r Nant), 'Judge John Deed' (BBC) a 'Blodau a Sombreros' (Cwmni Da).

Rose

Tonya Smith

Ganwyd a magwyd Tonya yn Abertawe, lle roedd yn aelod o Theatr Ieuenctid Gorllewin Morgannwg a Theatr Ieuenctid Cymru. Aeth ymlaen i gael ei hyfforddi yn Coleg Cerdd a Drama Cymru. Mae gwaith teledu Tonya yn cynnwys DaVinci’s Demons, Emmerdale, Casualty, Gwaith Cartref, Pobol y Cwm, 2 Dy a ni ,Treflan, Dirty Work, Trail of Guilt,The Secret World of Michael Fry, Mortimer’s Law, The Bill, Iechyd Da, Pam fi Duw a Y Glas. Mae ei gwaith theatr yn cynnwys Ty Barnarda Alba, Tyner yw’r Lleuad, a Y Pair (Theatr Genedlaethol Cymru), Our County’s Good (Watermill Theatre/West Berkshire), Cancer Time (Latchmere/theatre 503) The Cruicible (Young Vic workshop), Witch Child (One Woman show at Taliesin arts Centre), Flora’s war, The Secret, Word for Word, Hard Times, Silas Marner, Accidental Death of an Anarchist, Damwain a Hap (all for Clwyd Theatr Cymru), Anne Frank (one woman show New Vic Stoke) and Christmas Carol (New Victoria Stoke) Jack and the Beanstalk and Hansel and Gretel (Torch Theatre) a Robin Hood (UK productions, Malvern). Mae ei gwaith ffilm yn cynnwys Blue Monday, Omlet a The Dark. Mae ei gwaith radio yn cynnwys sawl troslais a nifer o ddramau radio.

Rhys / Sgt Major / Bronwen / Cadfridog

Chris Kinahan

Yn wreiddiol o Hendy-Gwyn, Sir Caerfyrddin, Mae Chris nawr yn byw ym Mhontyclun. Graddiodd Chris gyda ByC (Anrh) mewn Actio o Brifysgol Y Drindod Dewisant yn 2009. Mae ei waith theatr yn cynnwys 'Y Gelyn Cudd' , 'Gluscabi' (Theatr na nÓg), Sioe un dyn hynod o lwyddiannus 'The Love of a Clown' (Edinburgh Fringe), 'Ma Bili'n Bwrw'r Bronco' (Theatr na nÓg/Canolfan Mileniwm Cymru), ‘Anturiaethau anhygoel Wallace a Bates’, ‘Y Gelun Cudd’ a ‘You Should Ask Wallace’ (Theatr na nÓg). Mae ei waith teledu yn cynnwys 'Rownd a Rownd' (Rondo), ‘Pobl y Cwm’ (BBC).

Tîm Cynhyrchu

Cynllunydd Sain

Lewis Jones

Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol

Aly Holmes

Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Gethin Evans

Hyfforddwr Acenion a Llais

Emma Stevens Johnson

Cyfarwyddwr Corfforol

Phil Williams

Cyfansoddwr

Jak Poore

Cynllunydd

Kitty Callister

Cynllunydd Goleuo

Ceri James

Rheolwr Cynhyrchu

Geraint Chinnock

Rheolwr Llwyfan

Lisa Briddon

Awdur

Keiron Self

Cyfarwyddwr

Geinor Styles

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog