Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Fideo

Fideo

Halt! Who Goes There? Y Gelyn Cudd gan theatr na nOg ar Vimeo.

Ar nosweithiau Mawrth 10fed -11eg 1945, fe wnaeth 70 o Garcharorion Rhyfel Almaenig dwnelu am ryddid o Wersyll198 ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog