Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Sylwadau

Sylwadau

"Perfformiad ardderchog a oedd yn cynnwys hiwmor, antur a thristwch! Edrych mlaen at y cynhyrchiad nesaf! Diolch yn fawr"
Ysgol Santes Tudful

" Safon o actio gwych. Roedd y plant wir wrth eu bodd yn gwylio. Cymeriadau effeithiol a wnaeth gadw sylw'r plant o'r cychwyn. Ffantastig!"
Ysgol Gymraeg Brynaman

"Sioe arbennig a oedd yn addas ar gyfer ein plant i gyd (Bl3-6). Cafodd pawb amser gwych wrth fwynhau'r stori, cymeriadau a'r actio. Dysgodd y plant llawer am fywyd yn ystod yr Ail Rhyfel Beyd. Diolch am gynhyrchiad mor hyfryd."
Ysgol Gymraeg Felindre

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog