Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Cast a'r Criw

Cast a'r Criw

Cast

Alfred Russel Wallace

Ioan Hefin

Mae gwaith diweddar Ioan yn cynnwys rhannau ‘Berian’ yn “Pen Talar”, ‘James’ yn “Gwaith Cartref” a ‘Dafydd’ yn y gyfres “Teulu”. Mi fydd yn ymddangos hefyd yn y ffilm “The Darkest Day” yn ystod 2013.
Mae hefyd yn gweithio i adran celfyddydau perfformio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant lle buodd yn gyfarwyddwr ar gynhyrchiad o “Inherit the Wind” ar ddechrau ‘r flwyddyn.
Heb os, uchafbwynt diweddar ei yrfa yw’r cyfle i bortreadu’i arwr Alfred Russel Wallace gyda Theatr na nÓg. Mae’r fraint yma wedi cyfoethogi’r dair mlynedd ddiwetha’ ac wedi cychwyn ar daith sydd wedi ymestyn o’r Ardd Fotaneg yn Sir Gâr i’r Amgueddfa Genedlaethol Wyddonol yn Rio de Janeiro. Llinyn Mesur y dylanwad yma ar fywyd Ioan yw’r ffaith iddo enwi ei gi ar ôl y gwyddonydd ac erbyn hyn, mae’n mwynhai cerdded gyda ‘Alffi Wallace’ ar hyd y traeth ym Mhorth Tywyn!

Tîm Cynhyrchu

Cynllunydd

Kitty Callister

Cyfansoddwr

Jak Poore

Cynllunydd Sain a Video

Ethan Forde

Rheolwr Cynhyrchu

Geraint Chinnock

Cyfarwyddwr

Cyfarwyddydd ac awdur

Geinor Styles

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog